Kána Alapítvány kiállítóterem bemutató

 

 

Az Albertfalvi Közösségi Otthon Kána Vándorkiállítása

 

DARÓCZI-SZABÓ Márta – TEREI György: Szájával lefele fordított edények és tartalmuk az Árpád-kori Kána faluból. Budapest Régiségei 44 (2011) 198-226.
Letöltés pdf-ben

 

HORVÁTH Zoltán– MINDSZENTY Andrea – TEREI György: Az Árpád-kori Kána falu objektumaiban talált kőzettípusok és azok lehetésges származási helyei. In: Petkes Zs. (szerk.) Hadak útján XX. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete. 2010. október 28–30. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest–Szigethalom, 2012. 313-326.
Letöltés pdf-ben

 

TEREI György: Az Árpád-kori Kána falu. In: Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor Régészete Magyarországon. Budapest 2010, 81–112.
Letöltés pdf-ben

 

TEREI György – HORVÁTH Antónia: Az Árpád-koriKána falu vasleletei I. (The iron finds from Period II at the Árpádian village at Kana I.). Communicationes Archaeologicae Hungariae (2007) 215–245.
Letöltés pdf-ben

 

TEREI György – HORVÁTH Antónia: Az Árpád-koriKána falu vasleletei II. (The iron finds from Period II at the Árpádian village at Kana II.) Budapest Régiségei 41 (2007) 153–192.
Letöltés pdf-ben

 

TEREI György–VARGHA Mária: Madár alakú bronzcsat az Árpád-kori Kána faluból Budapest Régiségei 46. (2013.) 151-166.
Letöltés pdf-ben